Personel kliniki leczenia rumienia na twarzy - Gdańsk

DR N. MED. 

Igor Michajłowski

Igor Michajłowski to członek renomowanych towarzystw dermatologicznych. Należą do nich: European Academy of Dermatology and Venerology (EADV), European Society for Dermatological Research (ESDR), Polskie Towarzystwo Dermatologiczne (PTD), Białoruskie Towarzystwo Dermatologiczne. Swoje zainteresowania naukowe skupia na diagnostyce i leczeniu chorób wenerycznych oraz dermatoz okolicy anogenitalnej, optymalizacji leczenia nowotworów skóry, oraz nowymi metodami diagnostycznymi chorób skóry i błon śluzowych, a także profilaktyce czerniaka.

Igor Michajłowski ukończył Studia na Wydziale Lekarskim w Białoruskim Państwowym Uniwersytecie Medycznym. Otrzymał stypendium Ministra Zdrowia RP w latach 2005/2006, następnie odbył podyplomowy staż w Akademii Medycznej w Gdańsku (aktualnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Tam też zaczął przygotowanie dysertacji doktorskiej w ramach Dziennych Studiów Doktoranckich na Oddziale Dermatochirurgii Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Rok później rozpoczął ścieżkę specjalizacji w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” oraz otrzymał stanowisko asystenta. W roku 2010 obronił rozprawę doktorską z tematyki diagnostyki i leczenia dermatoz w obszarze zewnętrznych narządów płciowych (praca pod kierownictwem przewodniczącego Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza). Rozprawa otrzymała wyróżnienie. Dwa lata później ukończył pomyślnie specjalizację i awansował na stanowisko adiunkta.

DR N. MED. 

Dorota Kozicka

W latach 2008-2014 odbyła szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed, wówczas uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie „dermatologia i wenerologia”. Ponadto, w 2013 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą leczenia chirurgicznego nieczerniakowych nowotworów skóry (pod kierownictwem Przewodniczącego Sekcji Dermatochirurgii Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego prof. dr hab. Adama Włodarkiewicza). Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach, stale podnosząc swoje kwalifikacje.

DR N. MED. 

Olivia Komorowska

Olivia Komorowska jest doktorem nauk medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w dermatologii oraz wenerologii. W 2008 roku ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku, a w 2009 roku rozpoczęła specjalizację z dermatologii i wenerologii w Kinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej w Gdańsku.

Doświadczenia kliniczne łączy z osiągnięciami naukowymi od samego początku kariery. Już tuż po studiach była wykładowcą Akademii Medycznej.

lek. med. 

Monika Konczalska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (aktualnie pracuje na stanowisku asystenta).

Jest autorką i współautorką 15 publikacji naukowych oraz doniesień zjazdowych. Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej jest diagnostyka i leczenia dermatoz żeńskich narządów płciowych. Uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach stale podnosząc swoje kwalifikacje. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego.

DR N. MED. 

Marta Malek

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2009 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie „dermatologia i wenerologia” w ramach rezydentury w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2013 roku obroniła rozprawę doktorską dotyczącą patogenezy świądu u chorych z pierwotnymi chłoniakami skóry.

kosmetolog 

KAROLINA FORMELA

Karolina Formela jest z wykształcenia kosmetologiem, specjalistą w zakresie podologii. Ukończyła kosmetologię w Wyższej Szkole Zdrowia, Urody i Edukacji w Gdyni.

Uzyskuje również II stopień wykształcenia w kierunku kosmetologii na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Bogate wykształcenie i kierunkowa wiedza są doskonałym oparciem w stosowanej obecnie praktyce.

kosmetolog 

Natalia Munda

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Zawodowej Pielęgnacji Urody i Edykacji w Poznaniu (wydział zamiejscowy w Gdyni) na kierunku kosmetologii, a także magistrem kierunku Usługi Żywieniowe i Dietetyka Akademii Morskiej w Gdyni. Ukończyła też szkołę wizażu Maestria.

Dzięki doskonałemu, kierunkowemu wykształceniu szybko zdobyła też bogate doświadczenie w branży kosmetologicznej. Pracowała jako kosmetolog w wielu gabinetach na terenie Trójmiasta.

kosmetolog 

Julia Krajewska

Julia Krajewska jest terapeutką z bogatym doświadczeniem, zdobytym w medycznych placówkach Trójmiasta. Specjalizuje się w Modelowaniu Sylwetki oraz fizjoterapii.

Julia Krajewska jest terapeutką z bogatym doświadczeniem, zdobytym w medycznych placówkach Trójmiasta. Jest absolwentką Fizjoterapii w Wyższej Szkole Zarządzania, a także Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Już podczas studiów rozpoczęła kursy doszkalające, do dziś poszerzając swoją wiedzę i sukcesywnie rozwijając umiejętności. Dzięki temu jest specjalistką w wielu wąskich dziedzinach, m.in. w masażu Lomi Lomi Nui, ukończyła PNF Basic i Pilates Basic i Advanced.